- Minimální věk 2 roky

- Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

- Děti musí být podrobeny pravidelnému očkování , nebo musejí mít doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona 258/2000Sb