Online přihláška

                   Rozhodující pro přijetí do DS Klubíčko je datum odeslání níže uvedené přihlášky!!

 Přihlášku vám potvrdíme e-mailem.