Informace k nástupu do DS budeme rozesílat e-mailem na konci června 2023. Pokud přijaté dítě nenastoupí, prosíme o informaci, abychom mohli volné místo postoupit dalšímu v pořadí.


Online přihláška

                   Rozhodující pro přijetí do DS Klubíčko je datum odeslání níže uvedené přihlášky!!

 Přihlášku vám potvrdíme e-mailem.