• Minimální věk 2 roky
    • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby
    • Děti musí být podrobeny pravidelnému očkování , nebo musí mít doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona 258/2000Sb