- Individuální přístup, důraz kladený na talent a záliby dítěte a jeho podpora

- Respektování odlišností, osobního tempa a zájmů dítěte

- Rozvoj schopností , dovedností a zájmů dítěte

- Podnětné, klidné, přátelské, rodinné prostředí

- Podpora zdravého životního stylu

- Výběr činností dle zájmu a přání dítěte (výběr druhu programu - volná činnosti či řízená - výtvarná, pohybová,....)

- Možnost individuálních režimových momentů (pro děti, které nespinkají po obědě, nabídka jiných relaxačních činností - odpočinek na relaxačních polštářích, sledování pohádek, kreslení u stolečku, čtení pohádek....)

- Pro předškolní děti - individuální příprava na přijetí do ZŠ (rozvoj grafomotoriky, zrakového, sluchového vnímání, ....)

- Velký důraz na pobyt venku, za každého počasí

- Profesionální přístup pedagogů a všech pracovníků

- Celková kapacita zařízení cca 20 dětí/ 3 - 4 učitelky či chůvy (zdravotní sestra, pedagog či sociální pracovník)

- Akceptujeme dudlíky, plínky, drobné hračky (plyšáčky, hajánky, hračky s citovou vazbou, látkové pleny...)

- Možnost zřízení zájmových kroužků dle zájmu dětí - logopedie, výtvarný, pohybově - taneční, angličtina....